Výroční schůze LO 14.4. 2018 od 18:00 hodin

14/04/2018 Celý den

POZVÁNKA

Zveme Vás na výroční členskou schůzi lyžařského oddílu, která se koná dne 14.4. 2018 od 18:00 hodin v restauraci Na Koupališti v Hodkovicích nad Mohelkou

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové , mandátové a volební komise

3. Zpráva o činnosti

4. Účetní zpráva o hospodaření, stavu majetku a rozpočet pro rok 2018

5. Zpráva mandátové a volební komise

6. Volby do výboru LO

7. Diskuse

8. Schválení usnesení z členské schůze

9. Zhodnocení a závěr spojený s občerstvením

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com