Dospělí:

  • Celodenní                                                         300,- Kč
  • Půldenní                                                           200,- Kč

Děti do 15 let:

  • Celodenní                                                         200- Kč
  • Půldenní                                                           100,- Kč

Senioři (nad 65 let)

  • Celodenní                                                         200,- Kč
  • Půldenní                                                           100,-Kč

 

Půldenní dopolední je platná od 9:00 do 13:00 (4h) a odpolední půldenní je platná od 12:00 do 16:00 (4h).
Slevy ze základního jízdného jsou poskytovány pouze po předložení požadovaných dokladů.