Dospělí:

 • Celodenní                                                         230,- Kč
 • Půldenní                                                           150,- Kč
 • Bodovka 10 jízd                                              100,- Kč

Děti do 15 let:

 • Celodenní                                                         130,- Kč
 • Půldenní                                                           80,- Kč
 • Bodovka 10 jízd                                               60,- Kč

Senioři (nad 65 let)

 • Celodenní                                                         130,- Kč
 • Půldenní                                                           80,- Kč
 • Bodovka 10 jízd                                               60,- Kč

Dospělí SK:

 • Celodenní                                                         130,- Kč

Děti do 15 let SK:

 • Celodenní                                                         80,- Kč

 

Půldenní dopolední je platná od 9:00 do 13:00 (4h) a odpolední půldenní je platná od 12:00 do 16:00 (4h).
Slevy ze základního jízdného jsou poskytovány pouze po předložení požadovaných dokladů.