Výroční členská schůze

09/04/2016 Celý den

Zveme Vás na výroční členskou schůzi lyžařského oddílu, která se koná dne 9.4. 2016 od 17:00 hodin v restauraci  Na Koupališti v Hodkovicích nad Mohelkou

 

Program:

  1. Zahájení
  2. Volba návrhové , mandátové a volební komise
  3. Zpráva o činnosti
  4. Účetní zpráva o hospodaření, stavu majetku a rozpočet pro rok 2016
  5. Zpráva mandátové a volební komise
  6. Volby do výboru LO
  7. Diskuse
  8. Schválení usnesení z členské schůze
  9. Zhodnocení a závěr spojený s občerstvením

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com