Výroční členská schůze 2022

02/04/2022 15:00 - 19:00

Zveme všechny členy na výroční členskou schůzi lyžařského oddílu, která se koná dne 2.4. 2022 od 15:00 hodin v lyžařské chatě na Buříně.

Program:

1. Zahájení

2. Volba návrhové , mandátové,volební komise a zapisovatele

3. Zpráva o činnosti

4. Účetní zpráva o hospodaření, stavu majetku za uplynulé období a rozpočet pro rok 2022

5. Zpráva mandátové komise

6. Volby do výboru LO

7. Diskuse

8. Schválení usnesení z členské schůze

9. Zhodnocení a závěr spojený s občerstvením

Pro dopravu je možno použít autobus, který odjíždí z křižovatky v 13:57 hod.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com